Polityka prywatności:

Dbając o Twoją prywatność i jednocześnie o Twój cenny czas przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję wszystkich zasad związanych z ochroną Twojej prywatności, abyś czuł się komfortowo i bezpiecznie podczas korzystania z naszego serwisu.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.Majaglamstudio.pl  oraz Akademii Afro Loków™ jest Marzena Ciechanowicz (zwana dalej Administratorem i będąca usługodawcą), założycielka i właścicielka firmy Maja Glam Studio™ wpisanej do rejestracji izby handlowej KVK Królestwa Zjednoczonych Niderlandów pod numerem kvk: 78137071. Siedziba firmy Maja Glam Studio™ znajduje się w Niderlandach pod adresem: Van de Kasteelestraat 11C, 2691 ZL ‘s-Gravenzande i jest zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej BTW-id: NL003290246B19.  Adres email siedziby firmy to: info@afroloki-kurs.pl 

 

 1. Cel i zakres zbierania danych

 

Dołączając do listy e-mailingowej Maja Glam Studio, akceptując pliki Cookies, zapisując się na darmowy Newsletter czy kontaktując się z nami drogą elektroniczną w innych sprawach, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom trzecim bez Twojej zgody.

 

Dane osobowe będą zbierane oraz przetwarzane tylko w celu realizacji usług dotyczących kursów online i sprzedaży produktów realizowanych przez Maja Glam Studio lub w celu informacji o tej usłudze. 

Uprawnienie RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo do zmiany danych osobowych
 • prawo do żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia skarg i sprzeciwów co do przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Pełne opis zasad związanych z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. 

 

Jako usługodawca zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych i komunikacyjnych stworzonych dla Maja Glam Studio. Twój adres email będzie użyty w celu wysyłania możliwości dotyczących dołączenia do naszych programów społecznościowych oraz Aplikacji Komunikacyjnych takich jak Messenger, WhatsApp, Slack. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych Maja Glam Studio

 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem do podjęcia współpracy przy świadczonych usługach przez Usługodawcę.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Miejsca gromadzenia danych osobowych

 

Dane logowania zgromadzone na koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu strony internetowej i systemów do rezerwacji usług i przechowywane na serwerze wykupionym przez Usługodawcę. 

Dodatkowymi serwisami, w których przechowujemy bezpiecznie dane użytkowników to systemy email marketingu, konta komunikatorów Slack, serwis Manychat, sklep WooCommerce i inne narzędzia zintegrowane ze stroną Maja Glam Studio

 

 1. Pliki cookies

 

 1. Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „stałe” oraz „analityczne”.

1.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

1.3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie poruszania się na Stronie. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie www.marketingnaluzie.com. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony.

 

 1. Postanowienie końcowe

 

 1. Administrator dokłada wszelkich starań i stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej i Królestwa Zjednoczonych Niderlandów. 

Regulamin firmy Maja Glam Studio™

Zadatek

 

Zadatek w Maja Glam Studio™ to gwarancja na to, że podjęta przez Ciebie decyzja rezerwacji terminu była przemyślana.

Po otrzymaniu zadatku możemy dokładnie zaplanować proces przygotowywania (lub zamówienia) wybranych przez Ciebie włosów. 

To również gwarancja dla Ciebie, że zarówno sam termin, jak i cały salon Maja Glam Studio będzie zarezerwowany tylko dla Ciebie.

 

 

 

Zwrot Zadatku

Zadatek w Maja Glam Studio, jest elementem potwierdzającym rezerwację, pełniącym rolę zabezpieczenia terminu.

W przypadku anulowania terminu z winy klienta, zadatek nie jest zwracany, chociaż istnieje możliwość odstąpienia od tej zasady w sytuacjach wyjątkowych.

Zadatek jest bezzwrotny. W przypadku odwołania wizyty przepada. 

Zmianę terminu można dokonać nie później niż na 2 tygodnie przed ówcześnie wybraną datą.

Aby dokonać zmiany na 2 tygodnie i mniej przed wybranym terminem należy uiścić kolejny zadatek w wysokości 60 euro.

Po przybyciu na umówioną usługę kwota zadatku jest zaliczana na poczet ceny końcowej.

Informacje dotyczące zadatku są przekazywane klientowi podczas procesu rezerwacji, a szczegóły regulaminu są dostępne na naszej stronie internetowej.

Zachowujemy sobie prawo do zmiany regulaminu. 

Dziękujemy za zrozumienie.

 

 

Zespół Maja Glam Studio™